Términos y condiciones – CA

1. Identitat i direcció de l’responsable de el fitxer on es troben les seves dades

En virtut de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Heretat Vinyoles SL, amb domicili al c / Mas Vinyoles sn, 08572 Sant Pere de Torello, Barcelona li informa que a l’introduir les seves dades a través dels formularis electrònics de la nostra web o al l’enviar la seva “currículum vitae” ens proporcionarà determinats dades de caràcter personal que es tractaran de forma automatitzada i s’incorporaran als corresponents fitxers mixtes, prèviament registrats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, dels quals el responsable de l’arxiu és o serà titular i responsable i, si s’escau, encarregat de l’tractament.

2. Serveis de reserva on-line

2.1. Serveis de Reserva Online: Els serveis Reserva tenen com a finalitat la reserva d’un allotjament a Mas Vinyoles Hub. La utilització d’aquests serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les condicions generals recollides en l’última versió actualitzada d’aquestes condicions generals.

2.2. Procediment de contractació: A l’utilitzar el servei l’usuari rebrà un mail de confirmació en el qual s’inclourà el seu número de reserva. Aquest mail li serveix com a comprovant de la seva reserva i com a confirmació de l’acceptació. Si hi hagués alguna dada incorrecta o alguna condició inacceptable, contacti amb nosaltres en el termini de 2 dies a partir de la confirmació.

2.3. L’hora d’entrada i de sortida: L’hora d’entrada és a partir de les 12.00 h. L’hora de sortida obligatòria és com a màxim a les 16.00 h.

3. Cancel·lacions

  • Cancel·lació gratuïta durant 48 hores després de fer la reserva, sempre que es faci a l’mínim 14 dies abans de l’arribada (L’hora ve indicada en el correu electrònic de confirmació)
  • Passat aquest termini, els clients poden cancel·lar fins a 7 dies abans de l’arribada i rebre un reemborsament de l’50% de el preu per nit i les despeses de neteja.

14 dies abans

Per obtenir un reemborsament total de el preu per nit, la cancel·lació s’ha de fer en un termini de 48 hores des que es fa la reserva i al menys 14 dies complets abans de l’hora local d’arribada de l’anunci (indicada en el correu electrònic de confirmació) .

7 dies abans

Per obtenir un reemborsament de l’50% de el preu per nit, la cancel·lació s’ha de fer 7 dies complets abans de l’hora local d’arribada. En cas contrari, no rebràs cap reemborsament.

arribada

Si l’hoste cancel·la amb menys de 7 dies d’antelació o si decideix anar-se’n abans del previst després de l’arribada, les nits no gaudides no es reemborsaran.

reemborsament

Enviem els reemborsaments immediatament després de la cancel·lació. En general, es reben en un termini de 3 a 5 dies, però de vegades triguen fins a 15 dies en reflectir-se en el mètode de pagament original.

Polítiques de força major

Les reserves que es vegin afectades per les restriccions de mobilitat enfront de l’Covid o per causes de força major justificades, procedirem a la cancel·lació de la reserva i al seu reemborsament.

Les reserves realitzades a través d’aquesta pàgina quedaran garantides mitjançant el pagament de la reserva amb la targeta de crèdit facilitada i mitjançant confirmació de la reserva per correu electrònic.

Per cancel·lar una reserva, el nostre equip de Reserves t’atendrà de forma personalitzada 24 hores a l’dies, tots els dies de la setmana, al (+34) 663.110.423 , O al mail comunicacio @ vinyolesfactory .com

4. Finalitat de l’tractament de les seves dades

La recollida i tractament automatitzat de les seves Dades Personals té com a finalitats les següents: Gestió de clients a tot el relacionat amb els serveis i allotjament als nostres hotels. En el cas de remetre’ns el seu “Currículum Vitae”, la finalitat serà l’estudi dels diferents “currículum” perquè pel nostre departament de Recursos Humans es procedeixi a la selecció de personal que reuneixi un perfil idoni per incorporar-se a l’empresa. Vostè consent que les seves dades siguin d’aquesta manera tractats i no sent utilitzats per a altres usos. Així mateix, per la present, vostè consent que les seves dades siguin tractades amb finalitats promocionals i de màrqueting incloent aquestes accions l’enviament de comunicacions comercials electròniques per al conjunt de productes i serveis que oferim així com altres afins a el sector hoteler, viatges, gastronomia i oci .

5. Drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades

L’informem que vostè com a titular de les dades tindrà en tot moment el dret d’exercitar els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. Amb aquesta finalitat, n’hi haurà prou sol·licitud escrita i signada dirigida a Heretat Vinyoles SL, c / Mas Vinyoles, s / n 08572 Sant Pere de Torelló, Barcelona o enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic comunicacio @ vinyolesfactory .com , Amb el següent contingut:

Si la sol·licitud s’exercita pel propi interessat:
– Identitat de la persona sol·licitant: Nom i cognoms de l’interessat i fotocòpia de DNI. La fotocòpia de DNI es pot substituir sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
– Domicili a efectes de notificacions, data i signatura de la persona sol·licitant.
– Aportar documents acreditatius de la petició que formula.

Si la sol·licitud s’exercita a través de representant voluntari / legal:
– Identitat de l’representat: aportació de còpia de DNI o document equivalent.
– Representació conferida pel titular de les dades personals.
– Domicili a efectes de notificacions, data i signatura de la persona sol·licitant.
– Petició en què es concreta la sol·licitud (accés, rectificació, cancel·lació i oposició). En cas que exerciti els drets de rectificació o cancel·lació haurà d’indicar a quines dades es refereix i la correcció que s’ha de realitzar, si escau.

6. Cessió

L’informem que, en compliment de la legislació vigent, les seves dades són cedides a Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat. A causa de les característiques pròpies de l’activitat i els serveis de l’GRAN HOTEL BOTÀNICS i per al perfecte desenvolupament i consecució dels seus objectius, es fa necessària la cessió de dades personals a tercers, incloent transferències internacionals.

7. Ús de galetes

Així mateix, l’informem que quan es connecta a la nostra pàgina web, l’ordinador on la tenim allotjada reconeix automàticament l’adreça IP del seu ordinador, el dia i l’hora a la qual ha entrat, a la qual ens ha abandonat, i per quines parts de la nostra pàgina web s’ha mogut. Això es fa necessari perquè el nostre ordinador tingui coneixement d’aquestes dades del seu ordinador i d’aquesta manera poder comunicar-se amb ell per enviar-li el que vostè li demani a través del seu navegador i pugui veure-ho a la pantalla. Ni el nostre ordinador ni nosaltres mateixos podem conèixer les seves dades personals si no ha estat vostè mateix el que ens els ha proporcionat. El nostre ordinador, on està allotjada la pàgina web, utilitza “cookies” per millorar el servei que prestem. Aquestes “cookies” s’instal·len automàticament però no contenen cap tipus d’informació sobre vostè sinó, exclusivament, informació tècnica que permet la millor comunicació amb el nostre ordinador. Si és el cas, aquesta informació només serà tractada únicament amb caràcter global i estadístic.

8. Mesures de seguretat

El responsable de l’arxiu ha adoptat les mesures legalment exigides de seguretat a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers de conformitat amb el que estableix el RD. 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, en funció de la sensibilitat de les dades que ens proporciona. Així mateix, el responsable de l’arxiu garanteix la confidencialitat de les Dades Personals, encara que revelarà a les autoritats públiques competents les Dades Personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

9. Principi de qualitat, menors i revocació

El responsable de l’arxiu vetlla per mantenir la qualitat de les dades que vostè ens proporciona, assegurant que siguin adequades, pertinents i no excessives per a la finalitat legítima de el tractament. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat, de les Dades Personals proporcionades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. Mas Vinyoles Hub no sol·licita informació relativa a persones menors d’edat. De conformitat amb el que disposa l’Art. 17 de l’Reglament que desenvolupa la LOPD vostè podrà revocar el consentiment en qualsevol moment. Si ens ha facilitat les seves dades personals a través de qualsevol mitjà respecte a serveis oferts per la nostra web o vol revocar el consentiment prestat, diríjanos una adreça electrònica a la següent adreça de correu electrònic comunicacio @ vinyolesfactory .com , O bé per correu postal a l’Mas Vinyoles s / n, 08572 Sant Pere de Torelló, Barcelona. En cas que la nostra política de protecció de dades hagués de variar a conseqüència de canvis legislatius o de criteris emanats de l’Agència de Protecció de Dades seria convenientment informat de qualsevol variació que sigui necessària introduir per complir amb la llei.

10. Objectes personals

Tots els hostes són responsables dels seus objectes personals, tant en zones comunes, com en les habitacions. Mas Vinyoles Hub no es fa responsable en cap cas de la pèrdua d’objectes de valor i diners.

11. Dipòsit per desperfectes

Heretat Vinyoles procedirà a revisar l’allotjament un cop finalitzada l’estada de cada hoste per descartar danys.

En cas de detectar alguna anomalia, es contactarà amb el client perquè es faci càrrec dels desperfectes i el client abonarà el total de la quantitat de la reparació o substitució de material malmès.