Sostenibilitat

MAS VINYOLES HUB,
UN REFERENT EN SOSTENIBILITAT

La sostenibilitat mediambiental i energètica és un fort distintiu de Mas Vinyoles Hub. La seva recent remodelació l'any 2014 va tenir com a prioritat crear un entorn 100% sostenible, incorporant noves tecnologies que garanteixen un consum responsable i el respecte cap al medi ambient. un consum responsable i el respecte cap al medi ambient.

SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA

ENERGIA TÈRMICA

Planta de biomassa per a calefacció, aigua calenta i climatització de piscina coberta. Distribució de calor per terra radiant

ENERGIA ELÈCTRICA

Planta fotovoltaica semiautònoma de 32 kW (integrada part a la coberta i part sobre la pèrgola de l'aparcament) amb bateries i reforç extern de línia elèctrica. (que aporta el 20% anual del consum)

PUNTS DE RECÀRREGA

Dos punts de recàrrega semi ràpida per a vehicles elèctrics

SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL

GESTIÓ FORESTAL

Neteja de bosc per mitjà de silvipastura per un ramat d'ovelles

GESTIÓ DE L'AIGUA

Combinem subministrament municipal, pou, dipòsit i aprofitament d'aigües pluvials per a reg juntament amb el tractament d'aigües residuals

GESTIÓ AGRÍCOLA

Plantació i cultiu d'herbes aromàtiques i medicinals. Explotació gestionada per la cooperativa d'inserció social Sambucus.

INSTAL·LACIONS

L'eficiència energètica optimitza l'ús de l'energia per aconseguir la màxima productivitat amb el mínim consum i cost energètic. Equips d'alta eficiència amb tecnologia monitoritzada i telecontrol.

PLANTA DE BIOMASSA

Una planta de biomassa proporciona la calefacció, l’aigua calenta i la climatització de la piscina coberta, a través d’una xarxa de calor i terra radiant.

placas fotovoltaicas
PLANTA FOTOVOLTAICA

L’energia elèctrica es produeix per mitjà d’una planta fotovoltaica semiautònoma de 32 kW amb bateries.

VEHICLES ELÈCTRICS

Disposem de dos punts de recàrrega (semi ràpida) per a vehicles elèctrics

CERTIFICACIONS

Complim amb alts estàndards de qualitat

pfec
CCPAE-segell-producte_CMYK_gran