Sostenibilitat

MAS VINYOLES HUB,
UN REFERENT EN SOSTENIBILITAT

La sostenibilitat mediambiental i energètica és un fort distintiu de Mas Vinyoles Hub. La seva recent remodelació l'any 2014 va tenir com a prioritat crear un entorn 100% sostenible, incorporant noves tecnologies que garanteixen un consum responsable i el respecte cap al medi ambient.

INSTAL·LACIONS

L'eficiència energètica optimitza l'ús de l'energia per aconseguir la màxima productivitat amb el mínim consum i cost energètic. Equips d'alta eficiència amb tecnologia monitoritzada i telecontrol.

PLANTA DE BIOMASSA

Una planta de biomassa proporciona la calefacció, l’aigua calenta i la climatització de la piscina coberta, a través d’una xarxa de calor i terra radiant.

PLANTA FOTOVOLTAICA

L’energia elèctrica es produeix per mitjà d’una planta fotovoltaica semiautònoma de 32 kW amb bateries.

VEHICLES ELÈCTRICS

Disposem de dos punts de recàrrega (semi ràpida) per a vehicles elèctrics

SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA

ENERGIA TÈRMICA

Planta de biomassa per a calefacció, aigua calenta i climatització de piscina coberta. Distribució de calor per terra radiant

ENERGIA ELÈCTRICA

Planta fotovoltaica semiautònoma de 32 kW (integrada part a la coberta i part sobre la pèrgola de l'aparcament) amb bateries i reforç extern de línia elèctrica. (que aporta el 20% anual del consum)

PUNTS DE RECÀRREGA

Dos punts de recàrrega semi ràpida per a vehicles elèctrics

SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL

GESTIÓ FORESTAL

Neteja de bosc per mitjà de silvipastura per un ramat d'ovelles

GESTIÓ DE L'AIGUA

Combinem subministrament municipal, pou, dipòsit i aprofitament d'aigües pluvials per a reg juntament amb el tractament d'aigües residuals

GESTIÓ AGRÍCOLA

Plantació i cultiu d'herbes aromàtiques i medicinals. Explotació gestionada per la cooperativa d'inserció social Sambucus.

CERTIFICACIONS

Complim amb alts estàndards de qualitat

pfec
CCPAE-segell-producte_CMYK_gran