CAT | ESP | EN

Mas-Vinyoles-Sostenibilitat

Quan vam arribar a Mas Vinyoles ja feia uns quants anys que estava deshabitat. Des d’una gran reforma feta el segle XVIII, la masia havia perviscut sense canvis substancials i es trobava en força mal estat.
L’octubre de 2011 va iniciar-se un intens projecte de rehabilitació integral, que va durar 28 mesos i va permetre crear espais amb usos molt diversos i de forma totalment integrada: el hub, la residència familiar i els espais de gestió agrària i forestal de la finca, aquesta darrera a càrrec de la cooperativa d’inserció social Sambucus, centrada en cultius ecològics i de plantes aromàtiques.
La rehabilitació es va fer seguint criteris de respecte històric i tradició constructiva, buscant i trobant l’equilibri just entre la incorporació d’elements moderns i el manteniment de trets que donen un caràcter propi al mas, durant segles habitat per masovers i pagesos que menaven les seves terres. Es va preservar al màxim el seu caràcter noble però no ostentós, elegant però d’anar per feina.
Entre altres, la reforma va mantenir intactes els espais de la llar de foc de la masoveria, el rebost i la “comuna” del primer pis. Els terres i les cobertes de totes les edificacions es van refer completament, aprofitant al màxim els materials originals (bigues, teules, rajols, portes interiors…) i sense renunciar a la usabilitat i el confort finals.
Tot el procés de rehabilitació es va fer íntegrament segons criteris de sostenibilitat mediambiental i energètica, i incorporant les darreres tecnologies disponibles per assolir un sistema eficient i un equilibri amb l’entorn natural.
SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL
• Gestió forestal per a la neteja planificada del bosc i l’aprofitament de la biomassa.
• Gestió de l’aigua combinant subministrament municipal, pou i dipòsit i aprofitament d’aigües pluvials.
• Tractament d’aigües residuals per mitjà de fossa sèptica controlada.
• Recollida selectiva de residus sòlids.
• Recuperació d’hàbitats i espècies.
SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA
• Energia tèrmica: planta de biomassa per a calefacció, aigua calenta i climatització de piscina coberta. Distribució de calor per terra radiant.
• Energia elèctrica: planta fotovoltaica semi autònoma de 22 kW (integrada en coberta) amb reforç extern de línia elèctrica (que aporta el 25% anual), sense transferència d’excedents. (La línia elèctrica existent és de potència insuficient i mala qualitat).
• Assecador solar d’herbes aromàtiques.
• Completa monitorització de la generació i els consums elèctrics i tèrmics.
• Smart Tech: Les 24 places d’aparcament tenen un sensor inalàmbric de telecontrol d’ubicació, instal·lació demostrativa de tecnologies Smart amb la col·laboració de l’empresa Urbiotica.
Veure versió de prova.

MAS VINYOLES HUB

08572 Sant Pere de Torelló
Telèfon: +34 688 865 687

Podeu trobar el Mas Vinyoles a partir de les següents coordenades GPS:
X= 441.509,50
Y= 4.656.191,59
Longitut 2,293129454N
Latitut 42,055603951E