Incubadora – CA

MAS VINYOLES VENTURE FACTORY

Una factoria de startups que treballa conjuntament amb emprenedors, partners tecnològics i inversors per crear negocis disruptius i escalables.

SECTORS ON TREBALLEM

Més de 40 anys d'experiència en la creació d'empreses en els sectors clean tech i smart tech

CLEAN TECH & SMART TECH

Clean tech s'associa a les empreses que ofereixen productes o serveis relacionats amb les energies renovables, l'eficiència energètica, el reciclatge de materials, l'ús eficient de recursos naturals, la mobilitat verda i en general la facilitació de processos productius que redueixin la seva petjada mediambiental i les emissions de carboni. Aquest sector que s'ha desenvolupat molt intensament en les últimes dècades, té un recorregut futur encara molt més important, gràcies a les millores tecnològiques, les reduccions de costos, l'augment estructural dels costos de les fonts d'energia fòssils i un creixent consens polític i social global d'acció contra el canvi climàtic. Smart tech s'associa al sector emergent d'empreses que ofereixen productes i serveis orientats a la generació massiva de dades i el seu tractament intel·ligent per fer informació online útil a molts nivells. L'eclosió combinada de diverses tecnologies (amb capacitats i rendiments elevats i costos ajustats) permet augurar un creixement espectacular del sector smart tech en els propers anys i dècades.

LES NOSTRES STARTUPS

ENTITATS COL·LABORADORES