CAT | ESP | EN
1

Generador d’idees de negoci. Sempre centrats en les nostres àrees d’especialització (clean-tech i smart tech), les idees de negoci poden sorgir del propi equip, de l’entorn empresarial i de les activitats de networking que realitzem o d’emprenedors que ens les proposin. Prioritàriament apostarem per projectes de base tecnològica, siguin de producte o de servei, innovadors, escalables i internacionalitzables
2

Després d’una anàlisi preliminar del projecte es decidirà si se segueix treballant en el projecte, en funció de la seva possible viabilitat, interès estratègic i possibilitat de mobilitzar els recursos necessaris per a la seva posada en marxa.
3

Entre l’equip de Mas Vinyoles VF i els seus col·laboradors es crearà l’equip de projecte
4

En la fase més primerenca possible s’incorporarà a l’equip de projecte una persona o equip d’emprenedors
5

Després d’un segon nivell d’anàlisi del projecte si es renova la decisió de seguir endavant es defineix el pla de treball per a l’etapa d’elaboració de pla de negoci i desenvolupament de producte. Sobre aquest pla de treball les parts estableixen una carta d’intencions com a embrió d’un futur pacte de socis. En aquesta carta ja s’estableixen uns criteris per a la distribució inicial de participacions a la futura societat.
6

Un cop realitzat el pla de negoci, elaborades les especificacions de producte i desenvolupades les projeccions financeres i el pla de finançament, es ratificarà, si s’escau, la decisió de tirar endavant el projecte i fer el desemborsament inicial de fons. Normalment en aquest punt serà quan es constituirà la corresponent societat.
7

El procés de desenvolupament de pla de negoci i de producte es durà a terme aplicant conceptes de “lean development” per tal d’ajustar al màxim, en cada moment, els recursos esmerçats vs el risc d’inversió assumit en cada moment.
8

MVVF com a generador del projecte i primer inversor tindrà un pes preponderant (habitualment de control en una primera fase). En qualsevol cas la modalitat de Venture Building pròpia de Mas Vinyoles VF serà de permanència fins a la consolidació del projecte, descartant-se, com a norma general, el Venture Building especulatiu.
9

En tot aquest procés el rol de Mas Vinyoles VF és especialment pro-actiu en aquestes fases inicials, però gradualment va deixant la iniciativa i el pes del projecte a l’equip emprenedor, tot i mantenint una participació activa en el govern societari.
10

Aquest procés podrà desembocar a l’organització d’una primera ronda de finançament de la companyia a la qual es conviden inversors tercers.
11

Es fomentaran les sinergies entre els diferents projectes produïts i també amb l’entorn empresarial i institucionals de Mas Vinyoles VF.
No apostem per la quantitat si no per la qualitat, interès i viabilitat dels projectes promoguts.

MAS VINYOLES HUB

08572 Sant Pere de Torelló
Telèfon: +34 688 865 687

Podeu trobar el Mas Vinyoles a partir de les següents coordenades GPS:
X= 441.509,50
Y= 4.656.191,59
Longitut 2,293129454N
Latitut 42,055603951E