CAT | ESP | EN

venture-factory-home-1

CLEANTECH

Cleantech s’associa a les empreses que ofereixen productes o serveis relacionats amb les energies renovables, l’eficiència energètica, el reciclatge de materials, l’ús eficient de recursos naturals, la mobilitat verda i en general la facilitació de processos productius que redueixin la seva petjada mediambiental i les emissions de carboni. Aquest sector que s’ha desenvolupat molt intensament en les darreres dècades, té un recorregut futur encara molt més important, la base del qual s’està consolidant gràcies a les millores tecnològiques, les reduccions de costos, l’augment estructural dels costos de les fonts d’energia fòssils i un creixent consens polític i social global d’acció contra el canvi climàtic.

SMART TECH

Smart tech s’associa al sector emergent d’empreses que ofereixen productes i serveis orientats a la generació massiva de dades i al seu tractament intel·ligent per tal de fer-ne informació on-line útil a molts nivells (processos productius, estudis de mercat, governança d’administracions, processos de participació ciutadana, optimització de serveis públics, etc.). Aplicades a les ciutats s’utilitza el concepte de Smart cities; en relació al tractament i ús de dades parlem de big data o data mining i en relació a la connectivitat entre objectes, màquines i persones utilitzem el concepte d’Internet de les Coses o Internet of Things (IoT). L’eclosió combinada de diverses tecnologies (amb capacitats i rendiments elevats i costos ajustats) permet augurar un creixement espectacular del sector smart tech en els propers anys i dècades.

MAS VINYOLES HUB

08572 Sant Pere de Torelló
Telèfon: +34 688 865 687

Podeu trobar el Mas Vinyoles a partir de les següents coordenades GPS:
X= 441.509,50
Y= 4.656.191,59
Longitut 2,293129454N
Latitut 42,055603951E